AVG

Privacyverklaring – AVG

Healthy Happy Moves/DancingBeesel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens proefles

Healthy Happy Moves/DancingBeesel  verwerkt je persoonsgegevens alleen voor het plannen van de proefles en het verstrekken van informatie over de proefles. Mocht je na de proefles besluiten niet door te gaan met dansen dan worden je gegevens weer verwijderd. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres


Persoonsgegevens inschrijving

Healthy Happy Moves/DancingBeesel  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam
Geboortedatum en geslacht
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres 

Ingangsdatum, wijziging of beëindiging lidmaatschapsovereenkomst met eventuele redenen                                                                                                                  

Naam rekeninghouder en rekeningnummer tbv automatische contributie incasso

Beeldmateriaal

Bij inschrijving bij Healthy Happy Moves/DancingBeesel kun je aangeven of je wel of geen toestemming geeft voor het maken van foto’s en films in de les of tijdens een optreden van Healthy Happy Moves/DancingBeesel welke gebruikt mogen worden op de website, nieuwsbrief, social media, brochure en andere uitingen van Healthy Happy Moves/DancingBeesel .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Healthy Happy Moves/DancingBeesel  verwerkt uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, voor het doorgeven van zaken die verband houden met activiteiten van Healthy Happy Moves/DancingBeesel zoals lesschema’s, afwezigheid, vakanties, bijzonder evenementen en danstrainingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Healthy Happy Moves/DancingBeesel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieeën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummers, e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot 3 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin onze overeenkomst beëindigd werd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens kunnen alleen gedeeld worden met vrijwilligers / werknemers van Healthy Happy Moves/DancingBeesel voor één van bovenstaande doeleinden. Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Healthy Happy Moves/DancingBeesel jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Als lid van Healthy Happy Moves/DancingBeesel heeft u ten alle tijden inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Aan een verzoek om deze te veranderen of te verwijderen, wordt onmiddellijk voldaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij bewaren uw gegevens in een veilige omgeving. Wij vinden uw privacy uitermate belangrijk en voelen ons verantwoordelijk voor de gegevens die u ons in goed vertrouwen heeft gegeven. Wij zullen daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar.

Healthy Happy Moves/DancingBeesel gebuikt beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Cookies

DancingBeesel maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In z’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Healthy Happy Moves/DancingBeesel de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij/zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Disclaimer

Healthy Happy Moves/DancingBeesel is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website www.healthyhappymoves.nl is daarvoor afdoende.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.